vattenstämpel

Lindring av rosslig andning i livets slutskede Skriv ut

Icke farmakologisk behandling

  • Lägesändring
  • Framstupa sidoläge en kortare stund
  • Varsam munvård - munhålan torkas ren från slem och munslemhinnan fuktas.

 

Farmakoligisk behandling

  1. Glykopyrron (Robinul) 0,2 mg/ml 0,2 mg (1 ml) sc vb - Biverkning: torra slemhinnor i mun och ögonsamt risk för urinretention
  2. Morfin-Scopolamin 10+0,4 mg/ml 0,5-1 ml sc vb - Biverkning: risk för förvirring/hallucinationer - därför inte ett 1:a handsval

 

Källa: Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 - 2014 och Svenska Palliativregister