vattenstämpel

Rosslig andning i livets slutskede Skriv ut

Mot slutet av livet, när man inte längre kan svälja, hosta upp slem och inte själv kan vända sig, kan en rosslande andning förekomma - ett symtom som inte plågar patienten men kan upplevas som obehagligt av närstående.

Ofta är patienten inte vid medvetande när den rosslande andningen uppkommer.