vattenstämpel

Lindring av förvirring i livets slutskede Skriv ut

Icke farmakologisk behandling

  • Mänsklig närvaro
  • Lugnt samtal - Närståendes röster är viktiga eftersom det välkända ofta inger trygghet
  • Musik
  • Försiktig beröring - Taktil massage
  • Bladderscan. Vid blåsfyllnad på 3–4 dl eller mer kan en kvarliggande kateter (KAD) ha god effekt.

 

Farmakologisk behandling

  1. Haloperidol (Haldol) 0,5 - 2 mg per os 1-2 gånger/dygn. Kan även ges sc i samma dos samt blandas med flera vanliga läkemedel (tex opioid och midazolam) för kontinuerlig infusion via pump.
  2. Midazolam som komplement till ett neuroleptikum, ofta som kontinuerlig infusion sc via pump vid hyperaktiv eller blandad typ av förvirring. Initial dos om patienten inte tisigare har stått på bensodiazepin kan vara 10 - 15 mg/24h. Midazolam har kort halveringstid och är därför lättstyrt.

 

 

Källa: Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 - 2014

Relaterad information