vattenstämpel

Förvirring i livets slutskede Skriv ut

En förvirrad patient är oförmögen att fatta beslut kring vård och behandling. Förvirringen gör också att det blir svårt att kommunicera.

Det finns två olika typer av förvirring.

  • Hyperaktiv förvirring - patienten är agiterad, rastlös eller motoriskt orolig.
  • Hypoaktiv förvirring - patineten är motoriskt långsam eller stilla, tillbakadragen, trött och slö.