vattenstämpel

Lindring av ångest och oro Skriv ut

Icke farmakologisk behandling

  • Tid att prata om sin oro. Aktivt lyssnande. Raka, klara besked om situationen.
  • Kontinuitet i hela vårdkedjan, skickligt förmedlad information, samarbete med patient och närstående under hela sjukdomsförloppet, samt lyhördhet för alla plågsamma symtom minskar risken för ångest under livets sista tid.
  • Skapa trygg miljö; patienten ska ta med sig egna saker hemifrån när denne är på sjukhus/ boende. Ombonad av den sängliggande med filtar, kuddar. Eventuell musik eller har ljuset tänt på natten
  • Taktil massage, eller annan avslappning
  • Beredskap för extravak vid behov

 

Farmakologisk behandling

  • Zopiklon eller zolpidem i första hand som sedativa till natten.
  • Anxiolytika (Oxazepam) som förstahandspreparat om oron stegras eller övergår i ångest.
  • Midazolam (Dormicum) 5mg/ml 2,5mg (0,5ml) sc vb.

 

Källa: Nationellt vårdprogram för palliatv vård 2012 - 2014, Svenska Palliativregistret samt Landstinget i Jönköpings län.

Relaterad information