vattenstämpel

Ångest och oro Skriv ut

Ångest är en känsla av rädsla, osäkerhet och hjälplöshet. Ångest är en subjektiv upplevelse på samma sätt som smärta. Ångest kan variera i styrka, vara konstant eller komma i attacker och är förknippad med kroppsliga symtom.

Sömnsvårigheter kan vara ett tecken på ångest eller andra symtom som behöver behandlas på ett effektivare sätt.