vattenstämpel

Andnöd i livets slutskede Skriv ut

Det är mycket vanligt med andnöd i livets slutskede. Andnöd har ingen självklar koppling till mängden syre i blodet utan kan upplevas även om det finns tillräckligt med syre.