vattenstämpel

Symtom och symtomlindring i livets slutskede Skriv ut

Grundläggande för att kunna lindra symtom är att upptäcka att symtomet finns och är ett problem för den sjuke. Det är av avgörande betydelse att fråga efter besvär och problem.

Börja gärna med: Kan Du berätta vad som är Dina största besvär eller problem? Använd de instrument som finns för symtomskattning.

All påbörjad behandling ska dokumenteras, följas upp och utvärderas.

Relaterad information