vattenstämpel

Symtomskattning Skriv ut

För att ge möjlighet till så god livskvalitet som möjligt i livets slutskede är symtom- och smärtlindring högt prioriterat. Det blir därför viktigt att tidigt upptäcka, förebygga och behandla olika symtom utifrån exempelvis symtomskattningsinstrumentet ESAS.

Möjligheten att uppnå en god smärtlindring ökar om arbetet med smärtskattning sker på ett kontinuerligt och strukturerat sätt. För att nå detta behövs olika redskap. Det idag vanligaste smärtskattningsinstrumentet är VAS/NRS. Detta instrument kräver aktiv medverkan av patienten med smärta och kan inte användas vid kognitivt nedsatt förmåga (t ex vid demenssjukdom) eller där annan svårighet att kommunicera finns. Instrument som Abbey Pain Scale är då ett bättre alternativ där personalen kan skatta smärtan på ett strukturerat sätt.