vattenstämpel

Rutiner och instruktioner vid palliativ vård Skriv ut

Blodtransfusion - Vårdhandboken

Central venkateter - Vårdhandboken

Injektioner - Vårdhandboken

Kateterisering av urinblåsa - Vårdhandboken

Lymfödem - Vårdhandboken

Svåra Smärttillstånd - Vårdhandboken

Subkutan venport - Vårdhandboken

Syrgasbehandling - Vårdhandboken

Syrgasbehandling i hemmet  - Vårdhandboken

 

Dödsfall

Att fastställa dödsfall - Vårdhandboken

Närstående, information och avsked - Vårdhandboken