vattenstämpel

Första mötet i palliativ vård Skriv ut

Förberedelser

 • Besöket görs tillsammans med patientansvarig sjuksköterska.
 • Om möjligt, och om patienten så önskar ska närstående vara närvarande.
 • Första besöket kräver oftast 60 minuter exklusive resa.
 • Var förberedd genom att, i Cosmic, ha läst patientens medicinska epikris, senaste journalanteckningar samt eventuella provsvar före besöket.
 • Gör en symtomskattning med ESAS och eventuellt ”smärtgubbe”. Detta kan med fördel vara förberett av sjuksköterskan någon dag före besöket.

 

Genomförande

 • Gå igenom patientens sjukdomshistoria och aktuella medicinska situation. Ha en öppen dialog med patient och närstående.
 • Gör relevanta undersökningar (psykisk och somatisk status).
 • Gå igenom patientens läkemedelslista och gör nödvändiga ordinationer, alternativt utsättande av läkemedel.
 • Samtala om förhållningssätt och symtomlindring. Målet är så god livskvalitet som möjligt.
 • Informera om närståendepenning.
 • Planera uppföljning och förbered ny symtomskattning inför nästa besök.