vattenstämpel

Checklista Vård i livets slutskede Skriv ut

Den viktigaste faktorn för god vård och omvårdnad är helhetssynen av den palliativt sjuke patienten. Hela teamets samlade medicinska och omvårdnadsmässiga kunskaper behöver efterfrågas och användas för att göra den sista tiden så bra som möjligt för den döende och närstående.