vattenstämpel

Strukturerat arbetssätt Skriv ut

I ett strukturerat arbetssätt ingår regelbunden bedömning, uppföljning, dokumentation och överrapportering.

Hjälpmedel för att kvalitetssäkra vården i livets slutskede kan vara att arbeta med
standardvårdplaner, skattningsinstrument för olika symtom (t.ex. smärta, munhälsa, trycksår), checklistor samt att rapportera till Svenska Palliativregistret.

 

Relaterad information