vattenstämpel

Efterlevandesamtal Skriv ut

Efterlevandesamtal ska erbjudas en till två månader efter dödsfallet.

Vad som tas upp avgörs givetvis individuellt, men följande saker kan vara viktiga:

  • att få berätta om sjukdomen och hur det var före, under och efter dödsfallet.
  • att få reda ut eventuella oklarheter kring diagnos, sjukdom, behandling och vård.
  • att få möjlighet att beskriva sina känslor, berätta om eventuellt oavslutade situationer, skuldkänslor och annat.

Efterlevandesamtalet är ett tillfälle att få ge synpunkter och avsluta relationen till personalen. Detta behov är ömsesidigt och därför är samtalet också viktigt för dem som vårdat patienten. Samtalet kan även ses som underlag till kvalitetssäkring då det kan ge värdefull upplysning om hur vård och omsorg har upplevts och om något behöver förbättras eller förändras.

Det är viktigt att dokumentera i patientens journal att efterlevandesamtal erbjudits och om det har genomförts.

Relaterad information