vattenstämpel

Brytpunktssamtal Skriv ut

Brytpunktssamtal till palliativ vård i livets slutskede — Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare, patienten och närstående om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede. Det innebär att innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål.

Film om brytpunktssamtalet, ca 13 minuter, där man får värdefulla tips kring vad man ska tänka på i svåra - och nödvändiga - samtal med patienter och närstående  

 

 (Klicka på bilden)