vattenstämpel

Samtal i livets slutskede Skriv ut

Vid tidpunkten för övergången till palliativ vård i livets slutskede bör patienten redan vara på det klara med att livsuppehållande behandling inte längre är aktuell utan att fokus i vården ligger på livskvalitet och symtomlindring.

  • Involvera närstående i samtalen och låta dem beskriva sina föreställningar, förhoppningar och farhågor.
  • Håll samtalet med närstående om patienten har kognitiv svikt (till exempel demenssjukdom) och inte kan tillgodogöra sig information.
  • Dokumenteras noga så att de som ansvarar för vården och omsorgen känner till vad som är överenskommet.