vattenstämpel

Planering av vården vid livets slut Skriv ut

Vårdplanering ska ske med ett integrerat multiproffessionellt arbetsinnehåll (teambedömning) och med patientens och närståendes delaktighet.

Planeringens fokus ska vara framförhållning, vem gör vad och när, och vad som skapar möjlighet till livskvalitet.

Relaterad information