vattenstämpel

Etiskt förhållningssätt Skriv ut

Det finns fyra etiska principer som ska utgöra vägledning för vårdpersonal vid svåra vägval.

  • Godhetsprincipen - att göra gott
  • Icke skada principen - att inte skada
  • Rättviseprincipen - att vara rättvis
  • Autonomiprincipen - självbestämmande

En etisk konflikt kan uppstå om olika principer ställs mot varandra.

För att innehållet i ett beslut ska anses vara etiskt välgrundat och kunna genomsyra den fortsatta vården är det viktigt att hela vårdteamet är delaktigt i den etiska diskussionen och att olika etiska aspekter genomlysts på ett strukturerat sätt.

Två frågor som kan hjälpa oss i vår vardag:

          Vad kan vi göra?        Vad bör vi göra av det vi kan göra?