vattenstämpel

Övergång till palliativ vård i livets slutskede Skriv ut

När vården övergår till palliativ vård i livets slutskede bör man diskutera inriktningen på vården med patienten och dess närstående - ett brytpunktssamtal genomförs.

 

Centrala begrepp

Obotlig sjukdomsfas (tidig palliativ fas) - Palliativa insatser för att lindra symtom, förbättra livskvalitet samt livsförlängande åtgärder kan förekomma under lång tid.

Övergångsfas (brytpunktsprocess) - Övergång till livets slutskede.

Livets slutskede (sen palliativ fas) - Enbart symtomlindrande behandling samt närståendestöd bör ges, livsförlängande åtgärder har ingen effekt och gagnar inte patienten.