vattenstämpel

Enheten för Palliativ Medicin Skriv ut

Enheten för palliativ medicin (EPM) organiserar den specialiserade palliativa vården i landstinget i Kalmar län.

  • Slutenvård, avdelning 30 med speciella platser för palliativ vård.
  • Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) - specialiserad palliativ hemsjukvård.
  • Palliativa rådgivningsteam södra (södra länets 6 kommuner) och norra (norra länets 6 kommuner) - konsultation till de som bor långt från sjukhusen.

 

Palliativt rådgivningsteam - Sjuksköterskor med specialkompetens inom palliativ vård som är knutna till Enheten för Palliativ Medicin. Finns som stöd till pallaitiva ombud, vårdpersonal och patienter inom slutenvård, primärvård och inom kommunalverksamhet.

Palliativa ombud - sjuksköterskor inom somatisk slutenvård och inom kommunal verksamhet med utökad kunskap inom palliativ vård. Finns som stöd i det vårdnära arbetet för övrig personal och patienter.  

Relaterad information