vattenstämpel

Svenska Palliativregister Skriv ut

Att arbeta med ett register innebär att man får stöd till att arbeta strukturerat och systematiserat samt att kunna synliggöra sina resultat och ha dem med sig i sitt förbättringsarbete.

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut. Den sista veckan i livet beskrivs genom att personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett antal frågor.

Målet med detta kvalitetsregister är att alla, oavsett sjukdom, som dör en av sjukvården väntad död skall kunna känna trygghet.

För att möjliggöra att relevant information lämnas till registret och för att vi ska få nytta av registerdatan till förbättringsarbete är det viktigt att tydligt dokumentera vården och omsorgen i livets slutskede.

 

Relaterad information