vattenstämpel

Förhållningssätt Skriv ut

Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord: 

               Närhet - Helhet - Kunskap - Empati

Vården bygger på ett förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan samt en strävan att stödja individen till att kunna leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.