vattenstämpel

Checklista Skriv ut

1. Identifiera och behandla bakomliggande (utlösande) orsak.

2. Minska patientens läkemedelsintag till absolut nödvändigt minimum.

OMVÅRDNAD:
1. Registrera mat och dryck.
2. Håll koll på urinering och avföring.
3. Tänk på fallrisken och undanröj fysiska risker såsom mattor m.m. På sjukhus placera patienten i ett rum där det är praktiskt för personalen (dygnet runt) att snabbt komma till undsättning. Vilket larm är lämpligt?

MILJÖ:
1. Lugn och ro på rummet.
2. Minska antalet personal som vårdar den förvirrade patienten, så att den inte behöver relatera till många individer hela tiden. Patienten behöver god kontakt för att inte känna sig övergiven i en förvirrande värld.
3. Värna dygnsrytmen.
4. Fungerande klocka på rummet – berätta vad klockan är och vilken del av dygnet.


BEMÖTANDE:

1. Var lugn – berätta vem du är varje gång. Bekräfta att du vet vem patienten är.
2. Använd enkelt språk.
3. Samtala med patienten om dess upplevelser då hon /han var förvirrad. Många oroar sig i onödan att de drabbats av en psykisk sjukdom.