vattenstämpel

Dags att förnya demensglasögonen 26 april 2016 Skriv ut

Utvärdering visar att vård och omsorg av personer med demenssjukdomar i Kalmar län är god men det finns utmaningar framöver. Nyckelord är bland annat samverkan, kontinuitet, tidig upptäckt och anhörigstöd. Under dagen presenterades goda exempel från länet. 

Wilhelmina Hoffman, geriatriker och chef för Svenskt demenscentrum höll en uppskattad föreläsning om demenssjukdomar och svåra symtom samt Nollvision - en demensvård utan tvång och begränsningsåtgärder.

Totalt samlade dagen cirka 300 personer från länets tolv kommuner och landstinget. Deltog gjorde både medarbetare från omsorgen, handläggare, hälso- och sjukvård i kommunen, läkare och sjuksköterskor från primärvården och demensteamen, chefer och politiker.

Under relaterad information hittar du bildspel som visades under dagen.