vattenstämpel

Webbutbildning demensjukdomar på andra språk Skriv ut

Nu finns en webbutbildning om demenssjukdomar på flera språk. Kunskapen om demenssjukdomar är mycket olika beroende på vilket land man kommer ifrån eller vilken kultur man har.

Webbutbildningen är på ett lätt språk och vänder sig till alla som är intresserad av att kunna mer om demenssjukdomar. Den har även uppskattats av personal inom vården som är tvåspråkiga. Webbutbildningarna finns idag på persiska/farsi, polska, BKS(bosniska/kroatiska/serbiska), turkiska, arabiska, engelska och spanska. Den finns nu även på svenska. 

Webbutbildningen innehåller:

Vad är demens, hjärnans anatomi, de vanliga demenssjukdomarna och symtomen, BPSD och bemötande av personer med demenssjukdom.