vattenstämpel

Utbildningar Skriv ut

Webbutbildningen Demens ABC tar upp de viktigaste delarna som rör omvårdnaden i Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer, den vänder sig till all vårdpersonal.

Webbutbildningen Demens ABC + är mer specialiserade och riktar sig till olika verksamheter och målgrupper. Följande utbilningar finns: