vattenstämpel

Omsorgs- och vårdprogram för demens i Kalmar län Skriv ut

Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demensjukdom i Kalmar län har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelser och landstingsstyrelse i Kalmar län.

Syftet är att personer med demenssjukdomar ska ha tillgång till en god och jämlik omsorg och vård oavsett var man bor i Kalmar län.

Diagnoslathund- demenssjukdomar i A6 format. Den riktar sig till läkare främst i primärvården. Det är en kort sammanfattning av utredning, symtom, diagnos och läkemedelsbehandling.

 Omsorgs och vårdprogrammet, bilagor och diagnoslathund finns under relaterad information