vattenstämpel

Arga Anna Skriv ut

Arga Anna är ett pilotprojekt i norra delen av Kalmar län och omfattar hälsocentralerna och kommunerna Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik samt demensteamet Västerviks sjukhus och psykiatrin i norra länsdelen. Projektet startade i maj 2015 och kommer att utvärderas 2015-2016 för att sedan spridas till hela länet.

Demenssjukdom kan medföra utåtagerande beteende som kan vara störande och resurskrävande. Under sjukdomsförloppet kommer nio av tio personer med demenssjukdom uppvisa någon form av beteendemässiga eller psykiska symtom.

Videokonferens med samtliga aktörer (kommunens omvårdnadspersonal, eventuellt anhöriga, primärvården, psykiatrin och geriatriken) har visat sig vara effektiv väg för att hitta optimal vård. Konferensen, har en coachande och stödjande effekt till personalgruppen runt den demenssjuka och leder till samordnande åtgärder och klara ansvarsroller.

Under relaterad information finns informationsbroschyr samt checklista för kommun, primärvård, demensteam och psykiatri.