vattenstämpel

BPSD - vad är det och hur hanterar jag det? Skriv ut

BPSD står för Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Dessa symtom kan vara väldigt olika från person till person och innefattar allt från apati, depression, irritabilitet, hallucinationer, psykomotorisk oro till aggressivitet. 90 % av alla dementa uppvisar någon gång under demensförloppet någon form av dessa symtom. De orsakar stort lidande för patienten och är svåra att möta av anhöriga och personal.

Sammanfattande behandlingsrekommendationer när BPSD uppträder ur Läkemedelsverkets Behandlingsriktlinjer BPSD 2008 se relaterad information

1. Utredning av symtom, utlösande orsaker m.m.

2. Översyn av farmakologisk behandling framför allt av läkemedel som kan ge demenssymtom, utlösa förvirring m.m. Eventuellt insättning av Alzheimerbehandling om det är indicerat.

3. Optimerad vårdmiljö/bemötande

4. Då omvårdnadsinsatser och anpassning av miljön anses otillräcklig - överväg farmakologisk behandling. Om dämpande läkemedel (anxiolytika/neuroleptika) ordineras planeras kort behandlingstid (utvärdering efter 2 veckor). Därefter regelbundet ställningstagande till utsättning/dosminskning.

Åtgärder och behandling vid BPSD är alltid individuell och beror på den bakomliggande orsaken.