vattenstämpel

Hjärnblödning Skriv ut

CT eller MRT av hjärnan bör göras på alla patienter med misstänkt hjärnblödning.
Vid hjärnblödning bör CT kombineras med CT-angiografi för att avgöra om det finns aneurysm eller kärlmissbildningar.
Vid hjärnblödning övervägs en kontroll med  MR eller CT som kan utföras efter 1-3 månader som ett försök att klargöra orsaken till blödningar om detta inte klargjorts i den akuta fasen.

Bedömning av riskfaktorer, speciellt med fokus på hypertoni, alkoholanamnes, läkemedelsanamnes och blödningstendens.

Intrakraniell blödning orsakar 15 % av alla stroke. Intracerebral blödning 10 % och subarachnoidalblödninger (SAB) 5 %. SAB omfattas inte av detta dokument och kommer därför inte att diskuteras vidare.

Utredning bör klargöra eventuell arteriell-venös missbildning (AVM), blödning i tumör, sinustrombos med tillhörande blödning eller om antikoagulation påverkat orsaken till blödningen. Bilddiagnostik inkluderande kärlanatomin kan ge viktig information.

Se avsnitt Kompletterande diagnostiska undersökningar

Oftast orsakas intracerebral blödning av småkärlssjukdom eller andra degenerativa sjukdomar (amyloid angiopati). Förutom bilddiagnostiken av hjärnan är kontroll av blodtrycket mycket viktig, eftersom hjärnblödning är det tillstånd som starkaste associeras med hypertoni. Dessutom skall koagulationsstatus och blödningsanamnes bedömas.