vattenstämpel

Rekommendationer Skriv ut

Checklista

  • Datortomografi eller MRT av hjärnan skall göras snabbt för alla patienter med misstänkt stroke eller TIA.
  • Karotisduplex av halskärlen eventuellt med tillägg av MR-angiografi eller DT-angiografi bör utföras på patienter som kan bli aktuella för karotiskirurgi.
  • Rytmövervakning bör utföras på alla patienter med tanke på paroxysmal förmaksflimmer/fladder. Vid misstanke om paroxysmal förmaksflimmer bör övervakningstiden vara minst 24 timmar. Vid fortsatt misstanke på embolisk stroke bör man överväga poliklinisk långtidsregistrering av rytmen.
  • EKG ska utföras på alla patienter.
  • Alla patienter bör undersökas med avseende på traditionella riskfaktorer (hypertoni, hyperlipidemi, diabetes mellitus och livsstil). 
  • Följande blodprover bör tas som en del i bedömningen inför sekundär prevention: Hb, CRP, trombocyter, APO-lipoproteinkvoten, (och inledningsvis totalkolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider) PK-INR, blodsocker, HbA1c, kreatinin, elektrolyter.
  • Rutinmässig screening för trombofili är inte indicerat.
  • Ekokardiografi bör utföras i fall där det finns misstanke om hjärtemboli som orsak till ischemisk stroke eller TIA, och när undersökningsresultat med ekokardiografi kan påverka valet av förebyggande behandling.
  • Patienter med ischemisk stroke eller TIA i flera kärlterritorier, tidigare hjärtinfarkt / TIA eller EKG med följdtillstånd till hjärtinfarkt, akut hjärtinfarkt, klinisk hjärtsvikt eller hjärtklaffsjukdom och patienter (speciellt yngre <60 år) utan känd orsak till hjärninfarkt eller TIA bör prioriteras för ekokardiografi.