vattenstämpel

Utredning för sekundärprevention Skriv ut

 Vid utredning av patienter med stroke eller TIA ska frågor som är viktiga för optimal sekundärprevention belysas. Detta gäller särskilt hypertoni, rökning, brist på motion, diabetes, förmaksflimmer, högt LDL-kolesterol och höggradig symtomgivande karotisstenos. Dessa faktorer bidrar i sin helhet eller delvis, till cirka 85% av alla stroke.


Påverkbara risker ska behandlas och rekommendationer om livsstil ska ges. Omfattningen av den kliniska bedömningen måste anpassas individuellt beroende på den kliniska bilden, patientens ålder och andra sjukdomar. Patientens sjukhistoria, kliniska fynd och resultat av datortomografiundersökningen av hjärnan tillsammans med undersökning med arytmifrågeställning med telemetri och vid behov en poliklinisk långtidsregistrering av rytmen. Med duplexdoppler av halskärlen och ultraljud av hjärtat, liksom fynd i blodprover kan vanligtvis klargöra den troliga orsaken till stroke och TIA. Ibland krävs att mer omfattande undersökningar genomförs.


Bedömning av risken för framtida episoder bör göras, eftersom detta kan påverka hur intensiv den sekundära förebyggande behandling ska vara. Det är viktigt att tidigt identifiera patienter med särskilt hög risk, de som har flera riskfaktorer, metabolt syndrom eller familjär hyperlipidemi.