vattenstämpel

Uppföljning Skriv ut

Alla strokepatienter bör få en poliklinisk uppföljning inom en månad till strokeläkare eller team från strokeenheten. Nästa uppföljning är vanligtvis inom primärvården och sker beroende på situationen efter tre till sex månader. När geografiska förhållanden gör det svårt för patienten med transporten till uppföljningen kan det tidiga besöket ske hos läkare på hälsocentral.

Hälsocentralen och den kommunala strokerehabiliteringen i hemmet är navet för patienten och här finns huvudansvaret för genomförandet av sekundärpreventiva åtgärder efter stroke.

Uppföljningen bör syfta till att säkerställa de sekundärpreventiva åtgärderna som återfinns i kapitlen om sekundärprevention i dessa riktlinjer.