vattenstämpel

Alkohol Skriv ut

Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid riskbruk specifikt för personer som har hjärt-kärlsjukdom.
Vid riskbruk av alkohol hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en något större minskning av alkoholkonsumtionen jämfört med ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Riskbruk av alkohol kan ge upphov till en rad olika hjärt-kärlsjukdomar, såsom hjärtsvikt och arytmier, och har ett samband med högt blodtryck vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Riskbruk av alkohol och samtidig hjärt-kärlsjukdom är därför potentiellt ett allvarligt tillstånd, då en fortsatt hög alkoholkonsumtion kan bidra till en försämring av hjärt-kärlsjukdomen.

Dock saknas studier av effekten av rådgivande samtal för vuxna med riskbruk av alkohol och hjärt-kärlsjukdom. Däremot har 5 randomiserade kontrollerade studier visat att rådgivande samtal ger en något större minskning av alkoholkonsumtionen hos vuxna med riskbruk generellt, jämfört med ingen åtgärd .

Relaterad information