vattenstämpel

Fysisk aktivitet Skriv ut

Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för vuxen med ischemisk hjärtsjukdom.
Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en ökning av den fysiska aktivitetsnivån som är större jämfört med enkla råd, sedvanlig vård eller ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Inga studier har funnits som redovisar effekten av rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för personer med ischemisk hjärtsjukdom. Däremot har 3 randomiserade kontrollerade studier med personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt visat en kliniskt relevant och statistiskt signifikant större ökning av den fysiska aktivitetsnivån jämfört med inga rådgivande samtal alls, enkla råd eller sedvanlig vård. Effekten varierar mellan 26 och 43 procents större ökning.

Relaterad information