vattenstämpel

Matvanor Skriv ut

Vid låg konsumtion av fisk hos hjärt-kärlfrisk person kan ökad konsumtion av fisk minska risken för insjuknande i stroke och död i kranskärlssjukdom .

Det saknas randomiserade studier av fiskkonsumtionens primärpreventiva effekt på hjärt-kärlsjukdomar. I en systematisk genomgång fann He m fl elva prospektiva kohortstudier av hög kvalitet, som visade att de som regelbundet åt fisk en gång per vecka minskat risken att dö i kranskärlssjukdomar med 15 procent (relativ risk 0,85, konfidensintervall 0,76–0,96).

Man fann också ett dosresponsförhållande, vilket betyder att för varje ökning av fiskintaget med 20 gram per dag minskade risken med ytterligare sju procent. För dem som åt fisk minst fem gånger per vecka var den relativa risken att dö i kranskärlssjukdomar 0,62 (konfidensintervall 0,46–0,82).

I en annan systematisk genomgång fann He m fl åtta studier av hög kvalitet som innehöll nio oberoende kohorter och som visade att risken att drabbas av stroke hos de som åt fisk fem gånger eller mer per vecka minskade med en tredjedel - relativ risk 0,69, konfidensintervall 0,54–0,88- jämfört med de som aldrig eller mycket sällan, mindre än en gång per månad,  åt fisk.

Motsvarande riskminskning vid fiskintag en gång per vecka var 13 procent (relativ risk 0,87, konfidensintervall 0,77–0,98).

Relaterad information