vattenstämpel

Förmaksflimmer Skriv ut

Förmaksflimmer förekommer hos cirka en femtedel av alla patienter med hjärninfarkt och förebyggande behandling med antitrombotiska (proppförebyggande) läkemedel har en stor potential att minska antalet personer som drabbas av stroke.

För- och nackdelar:

• Vid förmaksflimmer, såväl kroniskt som attackvist, har läkemedelsbehandling med warfarin betydligt bättre effekt på insjuknande i stroke jämfört med acetylsalicylsyra (ASA) eller ingen behandling alls. Detta gäller patienter som har förmaksflimmer och minst en allvarlig riskfaktor för blodpropp eller två måttliga riskfaktorer. Exempel på riskfaktorer är ålder över 70 år, hjärtsvikt, diabetes, hypertoni eller tidigare stroke.

• Den största risken med blodproppsförebyggande behandling är allvarliga blödningar, framför allt i hjärnan eller mag-tarmkanalen. Risken att få en allvarlig blödning vid behandling med warfarin är cirka en och en halv procent per år hos personer i 70-årsåldern.
• Risken för allvarlig blödning ökar sedan till fyra procent eller högre i gruppen över 80 år.

• Warfarinbehandling kräver att patienten är mycket följsam till behandlingen, annars ökar risken för biverkningar i form av blödningar vid överbehandling eller otillräcklig blodproppsförebyggande effekt vid underbehandling.

Se även avsnitt Antitrombotisk behandling 

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Hälso- och sjukvården bör behandla patienter med warfarin som har förmaksflimmer och ytterligare minst en allvarlig riskfaktor för blodpropp eller två måttliga riskfaktorer, förutsatt att en noggrann kartläggning gjorts av blödningsrisken (prioritet 2)