vattenstämpel

Diabetes Skriv ut

Diabetes typ 2 är en känd riskfaktor för stroke.
Fysisk träning, kost- och viktkontroll minskar risken för insjuknande i diabetes typ 2.