vattenstämpel

Blodfettsrubbning Skriv ut

Förändringar av levnadsvanor påverkar höga blodfetter i gynnsam riktning och minskar behovet av läkemedel och därför påbörjar ofta sjukvården behandlingen med att ge råd för att främja fysisk aktivitet och påverka matvanor.

För- och nackdelar:

• Förändring av en enskild levnadsvana påverkar till skillnad från enskilda läkemedel i allmänhet samtidigt flera olika ur hjärt-kärlsynpunkt viktiga biologiska riskfaktorer i gynnsam riktning (blodtryck, blodfetter, vikt, bukfetma, blodsocker, insulinkänslighet med mera).
• Nya dyrare läkemedel vid blodfettsrubbningar har inte visat bättre effekt än billigare generiska läkemedel på insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom samt total dödlighet.
Rekommendationer vid höga blodfetter

Hälso- och sjukvården bör
• när livsstilsråden inte gett avsedd effekt behandla med generiskt simvastatin (prioritet 8) och endast i undantagsfall ickegeneriska statiner (prioritet 10).