vattenstämpel

Fysisk aktivitet Skriv ut

Patienter med stroke har ofta nedsatt kondition och fysisk prestationsförmåga. Uthållighetsträning av strokepatienter ger ökad kondition som hos friska (368-370). Det finns inte mycket forskning om uthållighetsträning efter stroke men träning kan hjälpa till att fungera bättre (371). Det finns inga bra studier om effekten av konditionsträning som sekundärprevention av stroke (371, 372). Rekommendationerna bygger på forskning som gjorts med uthållighetsträning i primärprevention.

Primärprevention av hjärt-kärlsjukdomar har visat att fysisk aktivitet motverkar risken att drabbas av stroke (373-378). Fysisk aktivitet sänker blodtrycket (368, 379) och blodsockerreglering hos personer med diabetes mellitus typ 2 (380).

Studier av dosering och effekt har visat motstridiga resultat men tendensen är att högre doser ger bättre effekt (374-376). Den bästa indikatorn på en lämplig nivå av aktivitet är att patienten känner sig andfådd men ändå kan ha en konversation. Borgs skala (381) rekommenderas för mätning av subjektiv ansträngningsnivå, som bör vara 12-15 RPE (Rating of perceived exercation). Det har inte studerats hur snabbt konditionsträning bör starta efter en stroke (382). Utbildningsprogram måste anpassas till enskilda patienter, inklusive baserat på motoriska och kognitiva funktionshinder och komorbiditet.