vattenstämpel

Övervikt Skriv ut

Fetma är en riskfaktor för stroke hos män. Hos kvinnor har studieresultaten inte varit konklusiva. Ingen studie har visat att viktnedgång minskar frekvensen för nya stroke men viktminskningen leder till en förbättrad riskfaktor profil för stroke, sänkt blodtryck, lägre blodsocker och lägre blodfetter.