vattenstämpel

Levnadsvanor Skriv ut

Rekommenderas fysisk aktivitet och motion för att förbättra hälsan och minska risken för stroke. Det rekommenderas för de som klarar uthållighetsträning aktivitet 1-3 gånger per vecka eller mer och helst under minst 30 minuter varje gång. Träning bör om möjligt ske av kroppens stora muskelgrupper och med rimligt ökar hjärtfrekvensen. För alla, även de som inte kan träna med denna grad av intensitet är det förebyggande att vara fysiskt aktiv varje dag.

Patienter med stroke eller TIA bör få råd om saltfattig kost rik på frukt och grönsaker. Dessutom allmänna rekommendationerna för hälsosam kost.
Hög alkoholkonsumtion är en riskfaktor.

Alla patienter med stroke eller TIA som röker bör rekommenderas rökstopp.
Nikotinersättningsmedel eller andra rökavvänjningsprodukter samt en strukturerad uppföljning bör erbjudas på livsstilsmottagning.

Patienter med fetma som har haft stroke eller TIA bör erbjudas rådgivning utifrån rekommendationer om kost och fysisk aktivitet och med målet BMI < 25.