vattenstämpel

Primärprevention Skriv ut

Karotisendartärektomi (CEA) rekommenderas inte till patienter med signifikant karotisstenos som primärprevention. CEA kan övervägas efter individuell bedömning för selekterade individer med stenosgrad 60-99 % och samtidig hög risk för ischemisk stroke, förutsatt operationskomplikationer <3 %.


Statinbehandlingen bör ges till personer med asymtomatisk karotisstenos.
ASA 75mgx1 rekommenderas för personer med betydande asymtomatiska karotisstenoser.


Kirurgisk behandling (karotisendarterektomi)
Karotisendartärktomi (CEA) för asymtomatisk stenos med stenosgrad > 60 % minskar risken för ipsilaterala ischemisk stroke. Den absoluta fördelen är blygsam (ca 1 % per år) och kräver låga perioperativa komplikationer (<3 %) och detta innebär att det inte finns någon grund för en allmän rekommendation för CEA vid primärprevention. Effekten tycks vara begränsad till män (RR 0,49, KI 0,36-0,60), för kvinnor finns ingen dokumentation för gynnsam behandlingseffekt (RR 0,96, KI 0,63 till 1,45) (356). Det är oklart om effekten förklaras av åldern eller stenosgraden. Patienter med stenosgrad <60 % har inte nytta av CEA.


Endovaskulär behandling (angioplastik och stentning)
Det finns inga data från randomiserade studier med stroke som primär effektvariabel som jämför fördelar och risker med endovaskulär behandling med CEA hos patienter med asymtomatisk karotisstenos.

Antitrombotisk behandling
Det är inte studerat om primärapreventiv effekt finns med trombocythämmare för patienter med asymtomatisk karotisstenos, men det finns bred enighet för att behandla med acetylsalicylsyra (ASA). Behandling med ASA har ingått i nästan alla randomiserade studier av kirurgisk eller endovaskulär behandling av karotisstenos.


Kolesterolsänkande terapi
Det är inte studerat om statiner minskar risken för ischemisk stroke hos patienter med asymtomatiska karotisstenoser. Det finns bevis för att behandling med statiner kan minska risken för stroke vid asymtomatisk karotisstenos genom att fördröja utvecklingen av stenosgraden och minska behovet av endartärektomi.