vattenstämpel

Sekundärprevention vid hjärnblödning Skriv ut

Kunskapsbasen för medicinsk sekundärprevention av hjärnblödning är begränsad. Bäst dokumenterat är den blodtryckssänkande behandlingen. En kost rik på grönsaker och frukter är associerat till minskad risk för hjärnblödning (408). Hög alkoholkonsumtion ökar risken för hjärnblödning. Om det finns en indikation för antitrombotisk behandling (t.ex. förmaksflimmer) ska risken för hjärnblödning vägas mot nyttoeffekten av antitrombotisk behandling.

Patienter med hjärnblödning bör erbjudas blodtryckssänkande läkemedel (*).

Patienter med hjärnblödning bör ha en kost rik på frukt och grönsaker (**).

Patienter med hjärnblödning bör undvika överdriven alkoholkonsumtion (***).

* Se även avsnitt  Blodtryckssänkande behandling

** Se även avsnitt  Kost

*** Se även avsnitt Alkohol