vattenstämpel

Sekundärprevention vid graviditet och amning Skriv ut

ASA har använts i 2 och 3 trimestern utan negativa effekter på mor eller barn (401-403). ASA är också troligt säker i första trimestern (404). ASA utsöndras i bröstmjölk men det finns inga rapporter om komplikationer hos barn med låg dos under amning. Kunskap om dipyridamol och klopidogrel under graviditet och amning är begränsad.