vattenstämpel

Graviditet och amning Skriv ut

Patienter som är gravida eller ammar och behöver sekundärprevention efter stroke eller TIA bör behandlas i samråd med gynekolog.

Patienter med hjärninfarkt eller TIA bör erbjudas ASA 75 mgx1 under graviditet och amning. Alternativt en låg dosering av lågmolekylärt heparin till vecka 12 och ASA i andra och tredje trimestern och under amning.

Hos patienter med ischemisk stroke eller TIA där det finns en indikation för sekundärprevention med antikoagulantia ges lågmolekylärt heparin till vecka 12 och sedan warfarin fram till vecka 35 och lågmolekylärt heparin till förlossning.

Det rekommenderas att inte använda statiner under graviditet eller amning.

Risk för stroke ökar en tid efter förlossningen, medan det är osäkert om risken är ökad under graviditet. Behandling av patienter med ischemisk stroke eller TIA som är gravida eller ammar bör ske i samråd med en gynekolog.