vattenstämpel

Behandling av diabetes mellitus Skriv ut

Patienter med stroke eller TIA som har diabetes mellitus eller nedsatt glukostolerans bör få intensiv BT-sänkande behandling inklusive en ACE-hämmare eller ARB och med ett målblodtryck <130/80 mmHg om det inte innebär allvarliga biverkningar.

Statinbehandling rekommenderas för alla patienter med diabetes och ischemisk stroke eller TIA. Målet för behandlingen skall vara LDL <1,8 mmol/l om det kan genomföras utan allvarliga biverkningar. God blodsockerkontroll med HbA1c <63 mmol/mol (≤ 7%) rekommenderas. Det bör ges vägledning om fysisk aktivitet, vikt och kost.

Diabetes mellitus är en riskfaktor för recidiv av ischemisk stroke. Aggressiv BT-behandling ger positiv effekt. ACE-hämmare och ARB är särskilt väl dokumenterat, särskilt i syfte att förhindra diabetesnefropati. Aggressiv lipidsänkande behandling med statiner är också mycket användbar hos diabetiker. God blodsockerkontroll förhindrar mikrovaskulära komplikationer.

Ytterligare information om diabetes finns under avsnitt Blodsocker

Relaterad information