vattenstämpel

Val av blodtryckssänkande läkemedel Skriv ut

En systematisk genomgång av 7 studier tyder på att den blodtryckssänkande behandlingseffekten är viktigare än valet av läkemedel. Den sekundärförebyggande effekten är mer beroende på storleken av BT-minskning än på vilken typ av läkemedel som används. Under senare år genomförda studier har inte visat att något visst läkemedel har någon fördel.

Det finns således inte tillräckliga bevis för att rekommendera något specifikt antihypertensivt läkemedel för sekundärprevention av stroke och TIA. Vanligtvis behövs en kombination med flera läkemedel för att nå behandlingsmålet.

Betablockerare har den sämsta dokumentation i sekundärprevention av stroke och TIA och bör endast användas om det finns andra indikationer för en betablockerare eller om en betablockerare är nödvändigt för att nå behandlingsmålet.

Hos diabetespatienten är ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare (ARB) bäst dokumenterat. Se avsnitt Behandling av diabetes mellitus