vattenstämpel

Speciella blodtryckskrav Skriv ut

Hos yngre strokepatienter och patienter med särskilt hög vaskulär risk, exempelvis diabetes och / eller njursvikt, ska behandlingen syfta till att nå behandlingsmålet <130/80 mmHg. Hos patienter med mikroalbuminuri eller vänsterkammarhypertrofi, bör även här behandlingsmålet vara <130/80 mm Hg.