vattenstämpel

Individuell riskvärdering Skriv ut

Den samlade risken för en vaskulär händelse bör kartläggas individuellt. Patienter som har haft stroke eller transitorisk ischemisk attack är i grunden en högriskgrupp, men också inom denna grupp, kommer risken varierar beroende på den totala riskprofilen.

Studier tyder på att BT-minskningen i sig är viktig för att skydda mot nytt stroke oberoende av utgångsvärdet av blodtrycket. BT-minskningen övervägs hos alla patienter som har haft stroke eller TIA. Även om den relativa riskreduktionen verkar vara densamma oavsett det initiala blodtrycket är den absoluta riskreduktionen relativt liten för BT-sänkning inom det normotensiva intervallet.

Det finns inga publicerade resultat som ger information om effekten av blodtryckssänkande behandling i området under SBT 130 mmHg, vilket är området där det kan förväntas biverkningar med postural ortostatism. Internationella riktlinjer rekommenderar BT-mål ner till 120/80 mmHg hos patienter med stroke och TIA. Detta mål kan vara svårt att uppnå utan ortostatiska eller andra biverkningar.

Den genomsnittliga strokepatient är över 75 år och det bidrar också till att SBT-sänkning ner till 120 mm Hg är svårt att nå i klinisk praxis (se avsnitt 4.4.5 Särskilda överväganden hos äldre). BT <140/90 mmHg är ett behandlingsmål som kan vara rimligt att nå och en stor del av de positiva effekterna av BT-minskning kan realiseras av blodtryckssänkande behandling till <140/90 mmHg. Hos personer med särskilt hög risk bör BT-målet sannolikt att vara lägre

Se avsnitt Speciella blodtryckskrav